1. Xử lý nước Giếng thành nước tinh khiết:  Nước Giếng được bơm vào bể chứa với lưu lượng 12m3/h, dung dịch Chlorine chuẩn nồng độ 50000ppm phun đồng thời vào bể chứa với lưu lượng tối đa 2,4lít/h sao cho nồng độ Clo dư trong bể không vượt quá 10ppm nhằm diệt khuẩn, khử kim loại có trong nước. Sau khi nước Giếng được xử lý sơ bộ tại bể sẽ được bơm qua các cột lọc theo thứ tự: cột lọc sâu đa năng, cột lọc than hoạt tính, cột làm mềm nhằm loại bỏ cặn, rong rêu lơ lửng trong nước, khử mùi, loại bỏ Clo dư, các chất ô nhiễm và làm mềm nước. Nước sau khi xử lý bằng các cột lọc tiếp tục được bơm qua màng lọc RO có kích thước 0,001Micron nhằm loại bỏ chất rắn hòa tan và vi khuẩn có kích thước lớn hơn kích thước màng. Sau khi qua màng lọc RO sẽ thu được nước tinh khiết có thể sử dụng ăn uống-Kiểm tra chất lượng nước.

2. Pha trộn thành dd nước muối 0,9%: Nước tinh khiết được đẩy trên đường ống với lưu lượng 3m3/h đồng thời  dung dịch muối 30% bơm lên đường ống với lưu lượng 93 lít/h nhằm pha trộn dung dịch muối 30% và nước tinh khiết thành dung dich nước muối 0,9% và chứa trong bồn chứa bán thành phẩm-Kiểm tra nồng độ muối.

3. Chiết rót-đóng gói-lưu kho: Dung dịch nước muối 0,9% trong bồn chứa được bơm qua lọc cặn 1micron vào hệ thống rửa chai-chiết rót-đóng nắp tự động với công suất tối đa 8000chai/h. Chai PET sau khi được chiết rót, đóng nắp tự động sẽ được công nhân tròng nhãn bằng tay sau đó co nhãn, in hạn sử dụng bằng máy và hoàn thành sản phẩm. Sản phẩm sẽ được công nhân đóng thùng và lưu kho. Kiểm tra thành phẩm. Kết thúc Quy Trình.