Thương hiệu Dr. Muối với mục tiêu cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ muối biển thiên nhiên của Việt Nam hoàn toàn tốt cho sức khoẻ.